داستان

سلام و درود به شما خوانندگان محترم عزیز وب سایت خاطره که می خوام براتون تعریف کنم مال تابستون سال قبل
اون موقع تازه قبول شده بودم دانشگاه رفته بودم کارهای انتخاب رشته و انجام بدم


البته اول می خوام خودمو معرفی کنم من آرش هستم ۱۹ سالمه و تازه ب دانشگاه قبول شده بودم اون موقع
وقتی که رفتم کارای انتخاب واحدم بکنم یک دختر خیلی زیبایی و دیدم که واقعا منو مجذوب کرد ادامه خواندن “داستان”