آدرس

این روز ها مشکلات جنسی جوانان یکی از دقدقه های فکری آنهاست

مراکز صیغه بسیار زیادی وجود دارد ولی هیچ کدام راه حل مناسبی برای درمان قطعی این مشکل نیست.

بعضی ها هم پارا فراتر قرار داده اند و با ایجاد خانه های فساد از زنان بدکاره استفاده می کنند و به صورتی تیمی و با باند های بزرگ درامد میلیاردی پیدا کرده اند.

و آن زنانی که گول انها را خورده اند در بهترین حالت پول سی درصد از مبلغی که پرداخت شده به آنها می رسد در صورتی که بیش از شصت ادامه خواندن “آدرس”