مشاهده و پرداخت اینترنتی قبض برق در تمامی شهر های ایران

حتما شما هم به دنبال این هستید که باوجود مشغله های کاری و فراوان در زندگی بتوانید به صورت اینترنتی قبض های اب و یا برق خود را پرداخت کنید و دیگر مثل قدیم نیازی نباشد که قبض های برق خود را به صورت حضوری پرداخت کنید.

و اینطور هم از زمان و هم از هزینه های حمل و نقلی صرفه جویی کنید مخصوصا در این ایام کرونا. ادامه خواندن “مشاهده و پرداخت اینترنتی قبض برق در تمامی شهر های ایران”