فیلم لایو امیر تتلو و ندا یاسی

اخیرا یک ویدیو از لایو اینستاگرامی بین ندا یاسی یکی از شاخ های اینستاگرام فارسی و خواننده جنجالی امیر تتلو منتشر شده.

اما یک نکته جدا از این دو فرد جنجالی وجود دارد که در این ویدیو تعداد افراد آنلاین این لایو با بیش از 600 هزار رسیده و این یک رکورد بسیار عجیبی می باشد در نوع خودش.بالاترین لایوی که اینستاگرام بین دو نفر دیده پیش از این نهای 100 هزار نفر بوده. ادامه خواندن “فیلم لایو امیر تتلو و ندا یاسی”