داستان من و خواهر زنم سارا

پدرام هستم و 26 سالمه قدم 182 وزنم هم 75 کیلو هستم و داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به زمانی هستش من و زنم ترلان.

تصمیم گرفتی مبریم خونه ی خواهر زنم سارا خونه ی ما تهران بود خونه ی اونا شمال. ادامه خواندن “داستان من و خواهر زنم سارا”