درمان عوارض و ترک 100% خود ارضایی در مردان و زنان

همه ما انسانها دارای تمایلات جنسی هستیم که باید از آنها به طور صحیح استفاده کنید یکی از تمایلات جنسی آلت است
خود ارضایی عوارض بسیار زیادی دارد که بیشتر در مردان و سپس در زنان بسیار رایج است


روش های زیادی برای ترک خود ارضایی وجود دارد که ما سعی می‌کنیم بهترین روش ها و راه هایی که وجود دارند را برای شما بازگو کنیم
لطفاً تک تک نقاط را نکات را با دقت بخوانید و آنها را عملی کنید
برای ترک خود ارضایی یا استمنا
پیش زمینه های لازم است که آن را باید انجام دهید اول از آن اینکه هیچگاه فکر دیدن فیلم های تحریک آمیز نباشید
از فکر کردن به مسائل جنسی بپرهیزید ادامه خواندن “درمان عوارض و ترک 100% خود ارضایی در مردان و زنان”