فرکانس کانال یک ایران در هاتبرد همایون یاهست یوتلست

فرکانس شبکه یک ایران در ماهواره – شبکه 1 جمهوری اسلامی ایران

شبکه یک سیما اولین شبکه فارسی زبان صدا و سیما ایران می باشد که قدمت بسیار زیادی دارد. ادامه خواندن “فرکانس کانال یک ایران در هاتبرد همایون یاهست یوتلست”