دانلود کتاب رستاخیز مردگان نسخه فارسی رایگان pdf

کتاب رستاخیز مردگان در مورد چیست و چگونه کتابی ست این سوال خیلی از خوانندگان این کتاب هستند.

که ما سعی میکنیم مختصرا نگاهی به این کتاب بیندازیم.

این کتاب در سال 699 توسط فردی از شام سوریه به نام ال حضرت نوشته شده است. ادامه خواندن “دانلود کتاب رستاخیز مردگان نسخه فارسی رایگان pdf”