داستان من و دختر همکلاسی

آرمیتا هستم و 18 سالمه قدم هم 178 هستش.

داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به همین سه روز قبل هستش.

من و دوستم بیتا تصمیم گرفتی مبرای درس خوندن و کمک به هم با هم بریم درس بخونیم. ادامه خواندن “داستان من و دختر همکلاسی”