داستان من و بابا جونم

مینا هستم و 19 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم سرگذشت منو بابا جونم هستش که با هم زندگی می کنیم.

اول از خودم بگم مینا هستم و نوزده سالمه قدم هم 165 میشه حدودا موهای بوری دارم رنگ پوستمم سفیده.

از اونجایی که مامانم وقتی بچه بودم عمرشو داد به شما من و بابا جون با هم زندگی میکنیم.

بابام هم برام نقش برادر و مادر نداشتمو هم بازی میکنه. ادامه خواندن “داستان من و بابا جونم”