آموزش حذف سانسور در سیمز؟ آیا امکان دارد؟اگر دارد به چه روش های می شود.

بهترین روش های حذف سانسور در سیمز

متأسفانه، طبق قوانین و محدودیت‌های سیاست سیمز، حذف سانسور یا تغییر آن در بازی امکان‌پذیر نیست. سیاست سیمز برای حفظ محتوای مناسب و رعایت استانداردهای عمومی است. این محدودیت‌ها به منظور حفظ حقوق و حریم خصوصی بازیکنان، جلوگیری از نشان دادن محتواهای نامناسب و حفظ سلامت روانی بازیکنان و جامعه سیمز وجود دارد. ادامه خواندن “آموزش حذف سانسور در سیمز؟ آیا امکان دارد؟اگر دارد به چه روش های می شود.”