بهترین راه های افزایش تتسترون در زنان

افزایش سطح تستوسترون (هورمون مذکر) می‌تواند به بهبود عملکرد جنسی، سلامت عمومی و ساخت عضله کمک کند. در زیر، بهترین راه‌های افزایش تستوسترون را معرفی می‌کنم:

1. ورزش مقاومتی: تمرینات مقاومتی مانند بدنسازی و انجام وزنه زدن ادامه خواندن “بهترین راه های افزایش تتسترون در زنان”